Argenta opening doors
logo Albo
Nederlands - Français
Belgische Postwetgeving 2008

Reglementaire normen inzake brievenbussen 2008

Artikel 1 :

 1. Iedere brievenbus moet een opening van ten minste 230 mm bij 30 mm hebben. De onderste rand van de opening moet zich bevinden op een hoogte van ten minste 700 mm en de bovenste rand van de opening moet zich bevinden op ten hoogste 1700 mm boven de plaats van waarop men normaal toegang heeft tot de brievenbus.
 2. In bijzondere gevallen mag die hoogte worden uitgebreid, maar de onderste rand van de opening moet zich bevinden op een hoogte van ten minste 400 mm en de bovenste rand van de opening moet zich bevinden op ten hoogste 1800 mm boven de plaats van waarop men normaal toegang heeft tot de brievenbus. Tot deze bijzondere gevallen behoren:
  • Een batterij van minstens vier brievenbussen aan of in een appartementsgebouw
  • Brievenbussen voor personen met een handicap, visuele beperking en/of beperkte mobiliteit.
 3. De brievenbusopening moet voldoende groot zijn om een ongevouwen zending in C4-formaat (229 mm bij 324 mm) met een dikte van 24 mm zonder beschadiging te ontvangen. In bijzondere gevallen mag de breedte van de brievenbusopening 220 mm zijn. Tot deze bijzondere gevallen behoren:
  • Een brievenbusopening in de gevel van een geklasseerd gebouw
  • Een brievenbusopening in de gevel van een bestaand gebouw, met name een gebouw in gebruik genomen voor 31 december 2007
  • Een brievenbusopening in de deur van een bestaand gebouw, met name een gebouw in gebruik genomen voor 31 december 2007 
 4. In de volgende gevallen mag de opening van de brievenbus zich bevinden op min. 400 mm en max. 1800 mm van de grond, en moet de brievenbus niet noodzakelijk zonder beschadiging een enveloppe kunnen ontvangen van het formaat C4, dikte 24 mm (opgelet: de opening moet wel 230 mm x 30 mm zijn of 220 mm als het gebouw in gebruik genomen is voor 31/12/2007):
  • een batterij van minstens vier postbussen binnen of buiten een appartementsgebouw;
  • brievenbussen voor personen met een handicap;
  • de opening van een postbus in de gevel van een geklasseerd gebouw;
  • de opening van een postbus op de gevel van een bestaand gebouw, dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd;
  • een opening van een postbus in de deur van een bestaand gebouw dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd.
 5. Ingeval het huisnummer niet leesbaar is vanop de plaats waar de brievenbus zich bevindt, dient het huisnummer duidelijk leesbaar vermeld te worden op of nabij de brievenbus. Indien aan één huisnummer meerdere busnummers zijn toegekend, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op of nabij de overeenkomstige brievenbus.
 6. De toegang tot de brievenbus, alsmede de opening van de brievenbus moeten vrij, gemakkelijk en zonder gevaar zijn voor de uitreiker.

 Artikel 2 :

 1. De brievenbussen moeten aan de grens van de openbare weg geplaatst zijn.
  Dit geldt niet :
  • Voor personen met een handicap vastgesteld door de terzake bevoegde overheidsdienst en die het gevolg is van een beperkte mobiliteit of visuele beperking
  • Voor appartementsgebouwen met een batterij brievenbussen van minstens vier brievenbussen
 2. Wanneer een woning meer dan vier brievenbussen heeft, mogen die bussen ofwel aan de huisdeur, ofwel op de benedenverdieping, ofwel op een goed verlichte plaats, worden aangebracht. Zij worden met duidelijk zichtbare cijfers in volgorde genummerd. Het volgnummer, voorafgegaan door de vermelding '' Bus '', wordt in het postadres vlak achter het huisnummer vermeld.


Artikel 3 :

Brievenbussen met een opening van 220 mm alsook brievenbussen die onvoldoende groot zijn om een ongevouwen C4-formaat (229 mm bij 324 mm) met een dikte van 24 mm zonder beschadiging te ontvangen blijven als geregulariseerd beschouwd op voorwaarde dat het daaraan verbonden gebouw in gebruik is genomen voor 31 december 2007.

Artikel 4 :

De personen die reeds voor de inwerkingtreding van dit ministrieel besluit konden toepassing maken van de uitzondering bepaald in atikel 2.1. blijven dit voorrecht genieten.

 

Download hier de PDF met het aantal maximum boven elkaar te monteren ALBO brievenbussen per type volgens de postnormen 01/01/2008 !